Ekim ayı özel günleri

Ekim ayı özel günleri

EKİM AYI

1 Ekim I. Mahmut’un tahta çıkışı (1730).

1 Ekim Hava Harp Okulu’nun açılışı (1951).

1 Ekim Mao’nun, Çin’de, iç savaşı kazandıktan sonra kurduğu “Çin Halk Cumhuriyeti” nin ilk başkanı seçilmesi (1949). 1 Ekim Et ve Balık Ürünleri A.Ş.’nin kuruluşu (1952).

2 Ekim İstanbul’un Müttefik Kuvvetlerince boşaltılması (1923).

3 Ekim İki Almanya’nın birleşmesi (1990).

3 Ekim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kuruluşu (1931). 5 Ekim Mustafa Kemal’in, Ankara’nın onursal hemşehriliğini kabul etmesi (1922).

5 Ekim Başbakan İsmet (İnönü) Paşa ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Aras)’ın, Yunanistan’ı ziyaretleri sırasında 1930 Türk – Yunan Dostluk Antlaşması’nın yürürlüğe konulması (1931).

5 Ekim Iğdır Soykırım Anıt ve Müzesi’nin açılışı (2000)

6 Ekim Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birliklerinin İstanbul’a girmesi. İstanbul’un kurtuluşu (1923). 6 Ekim Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ın bir suikast sonucu öldürülmesi (1981).

6 Ekim 1. Balkan Konferansı’nın Atina’da toplanması (1930).

7 Ekim İnebahtı Deniz Savaşı (1571).

7 Ekim Türkiye’nin, Atina Basın Müşavirliği Basın Ateşe Yardımcısı Çetin Görgü, evinden işine giderken silahlı saldırı sonucu şehit edildi (1991).

7 Ekim ABD ve İngiltere, Afganistan’a “Sürekli Özgürlük” adında askeri harekat başlattı (2001).

8 Ekim Balkan Savaşı’nın başlaması (1912).

8 Ekim İstanbul’da Yahudi ve Ermeni ruhani başkanlarının, Lozan Antlaşması’nın, azınlıkların korunmasıyla ilgili hükümlerinin tanıdığı haklardan vazgeçerek, Türk toplumu içinde Türk yasalarıyla yaşamak istediklerini açıklamaları (7 Ocak 1926’da ise Rum Topluluğu aynı açıklamayı yapmıştır) (1925).

9 Ekim Anıtkabir’in temel atma töreni (1944). 11 Ekim Milli Selamet Partisi kuruldu (1972).

11 Ekim Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması (1922).

 

Ekim ayı özel günleri

11 Ekim Türkiye – Çekoslovakya Dostluk Antlaşması’nın Ankara’da imzalanması (1924).

11 Ekim TBMM yeni binasına taşındı. Cumhuriyet Bayramı’nın ilk kutlama töreni burada yapıldı (1924).

13 Ekim Ankara’nın başkent olmasına ilişkin önergenin Büyük Millet Meclisi’nce kabul edilmesi (1923).

14 Ekim Nizam-ı Cedid’in, Sekban-ı Cedid adıyla yeniden kuruluşu (1808).

15 Ekim Atatürk’ün tarihi “Nutuk” unu okumaya başlaması (1927).

15 Ekim Türkiye’de yeni anayasaya göre ilk meclis ve senato seçimlerinin yapılması (1961). 17-19 Ekim Kosova Savaşı (1448).

17 Ekim Türkiye’nin NATO’ya katılmasıyla ilgili protokol, Londra’da imzalandı (1951).

17 Ekim İlk Türk Tugayı’nın Kore’ye çıkışı (1950).

18 Ekim Türkiye Komünist Fırkasının Ankara’da resmen kurulması (1920)

. 18 Ekim Türkiye-Bulgaristan Dostluk Antlaşması’nın Ankara’da imzalanması (1925).

19 Ekim Ankara Tıp Fakültesi’nin açılışı (1945).

19 Ekim II. Murat’ın Kosova Zaferi (1448).

19 Ekim Türk – İngiliz – Fransız üçlü ittifakının Ankara’da imzalanması (1939).

20 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa Hükümeti arasında “Ankara Antlaşması”nın imzalanması (1921).

20 Ekim Yunanistan’ın, NATO askeri kanadına yeniden dönüşü (1980).

21 Ekim İstanbul’da, Damat Ferit Paşa’nın çekilmesi ve Tevfik Paşa’nın (son) sadrazam oluşu (1920).

22 Ekim 1. Haçova Savaşı (1596).

22 Ekim Viyana elçimiz Daniş Tunagil’in Ermeni Teröristler tarafından şehit edilişi (1975).

23 Ekim Almanya’nın NATO’ya girişiyle ilgili Paris Antlaşması (1954).

24 Ekim I. Belediyeler Kongresi başladı (1935).

24 Ekim Birleşmiş Milletler Örgütünün kuruluşu (1945).

25 Ekim SSCB’nin Birleşmiş Milletler’de Kars ve Ardahan’ı talep edişi (1947).

25 Ekim Ziya Gökalp’in ölümü (1924).

25 Ekim Çin Halk Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler’e alınışı (1971).

26 Ekim Balkan Misakı’nın kabulü (1932).

26 Ekim İsmet (İnönü) Paşa’nın Lozan Konferansı’ndan önce, Dışişleri Bakanlığı’na atanması (1922).

26 Ekim Kuzey Atlantik Konseyi’nin NATO Karargahı’nı Brüksel’e taşımayı kararlaştırması (1966).

26 Ekim İsrail ile Ürdün arasında 46 yıllık savaşa son veren tarihi barış anlaşması. Böylelikle, İsrail ile barışan ikinci Arap ülkesi Ürdün oldu (1994).

27 Ekim Müttefiklerin Ankara ve İstanbul hükümetlerine Lozan’da konferans toplanması çağrısı yapması (1922).

27 Ekim Paris büyükelçimiz İsmail Erez ve şoförünün Ermeni Teröristler tarafından şehit edilişi (1975).

28 Ekim Türkiye ile Sırp-Hırvat ve Sloven Devleti arasında dostluk antlaşmasının Ankara’da imzalanması (1925).

28 Ekim Gazi Mustafa Kemal’in cumhuriyeti ilan edeceğini, Çankaya’da yakın arkadaşlarına açıklaması (1923).

29 Ekim Cumhuriyet’in ilanı (1923).

29 Ekim Atatürk’ün cumhurbaşkanı seçilmesi (1923).

29 Ekim Milletler Cemiyeti Konseyi’nin, Türk – Irak sınırını Musul’u, Irak’a bırakacak biçimde saptaması (1924). 30 Ekim Sultan III.Osman’ın ölümü ve III.Mustafa’nın tahta çıkması (1757).

30 Ekim Mondros Antlaşması (1918).

30 Ekim İsmet (İnönü) Paşa’nın cumhuriyetin ilk başbakanı oluşu (1923).   Ekim ayı özel günleri

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Email
Print
sohbet